INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data wejścia w życie: 24 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR. 

Państwa dane osobowe zostały podane Akademii Piłkarskiej Młody Orlik dobrowolnie za pośrednictwem następujących środków komunikacji: dokumenty zgłoszeniowe, telefonicznie, e-mail, spotkanie bezpośrednie. Podane dane osobowe są przechowywanie w siedzibie firmy i służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Akademii Piłkarskiej Młody Orlik.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na Akademii Piłkarskiej Młody Orlik w związku w rozporządzeniem RODO. 

  • 1 Administrator danych osobowych

Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sulkiewicza 5/4, 00-758 Warszawa, e-mail: biuro@czasnapilke.com zwana dalej Akademia Piłkarska Młody Orlik jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka.

  • 2 Inspektor ochrony danych osobowych

Akademia Piłkarska Młody Orlik nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@czasnapilke.com

  • 3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  • 4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Akademia Piłkarska Młody Orlik zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

  • 5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, oferowanych przez Akademię Piłkarską Młody Orlik, produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Akademia Piłkarska Młody Orlik ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

  • 6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko przez firmę Akademia Piłkarska Młody Orlik i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  • 7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

    prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

    prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;

    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

    prawo do usunięcia Pani/Pana danych;

    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

    prawo do przenoszenia danych;

    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • 8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

  • 9. Strona czasnapilke.com korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz włączyć lub wyłączyć obsługę cookies w przeglądarce

Czas Na Piłkę
+48 793 007 558
©czasnapilke 2023