*opłata miesięczna jest stała i nie jest uzależniona od ilości jednostek treningowych w danym miesiącu oraz nie podlega zmniejszeniu przy nieobecności uczestnika

**opłaty można dokonywać:
-przelewem (tytuł przelewu: Imię/Nazwisko/miesiąc/grupa)

Czas Na Piłkę
+48 793 007 558
©czasnapilke 2023